Güneş Enerjisi ile Çalışan Vantilatör

Yaz aylarında üşümeden serinlemek istediğimizde yardımımıza kim koşar? Elbette ki vantilatörler… Peki bütün vantilatörler elektrikle mi çalışır? Hayır!

Günlük yaşamımızda çok farklı enerji türlerini kullanıyoruz. Kullandığımız bütün enerjilerin kaynağı, güneş enerjisidir. Güneş enerjisinin kinetik enerjiye (hareket enerjisine) dönüştüğü bir vantilatör düzeneği tasarlayarak birlikte öğrenelim mi?

Anahtar Kelimeler

Enerji ve dönüşümü

Güneş enerjisi

Elektrik enerjisi

Kinetik enerji (Hareket enerjisi)

Malzemeler

1 güneş enerjisiyle çalışan mini DC motor (3 volt)

1 güneş paneli (5 volt)

1 mini pervane

2 plastik kablo bağı (15 cm)

1 iletken tel

4 ahşap küp (1,5 x 1,5 x 1,5 cm)

1 ahşap tahta (1,5 x 1,5 x 15 cm)

1 ahşap tahta (1,5 x 1,5 x 7 cm)

1 ahşap altlık (8 x 8 cm)

1 tornavida

1 vida

Ne yapacağız?

  • Enerjinin yok olmayacağını, başka bir enerji türüne dönüşeceğini açıklayacağız.
  • Enerji dönüşümünün gerçekleştiği çalışan bir elektrik devresi kuracağız.
  • Sıralı montaj becerisi kazanacağız.
  • Bilimsel etkinliklere karşı bilinçleneceğiz.

Nasıl yapacağız?

Ne yaptık?

Güneş panellerinde çok sayıda göze bulunur. Güneş gözeleri, güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren cihazlardır. Hazırladığımız düzenekle, güneş gözesindeki elektronlar, güneş ışığından aldıkları enerjiyle harekete geçerek elektrik akımı oluşturdu. Bu akım, iletken teller aracılığıyla aktarıldı. DC motor ise elektrik enerjisini hareket enerjisine dönüştürdü. Motorun miline bağlı olan plastik pervane hızla dönüp içten dışa doğru düzenli bir şekilde hava akımı sağlayarak serinletici görevini yerine getirdi. Böylece bir vantilatörün güneş enerjisini kullanarak nasıl çalıştığını yaparak, yaşayarak ve sorgulayarak öğrendik.

Bunları biliyor musun?

Bitkilerdeki fotosentez, yapraklar tarafından soğurulan ışığın etkisiyle gerçekleşir. Işığın soğurulması sonucunda, maddelerin sıcaklığının artmasından faydalanarak enerjiye ihtiyaç duyulan başka alanlarda da güneş enerjisinden yararlanılıyor. Örneğin konutların ısıtılması, seracılık ve sıcak su temini, deniz suyundan tatlı su elde edilmesi, güneş ocaklarında yemek pişirilmesi, güneş pilleri aracılığıyla elektrik enerjisi üretimi gibi… Güneş enerjisinden yararlandığımız alanlarda ışık enerjisi ısı, elektrik, hareket ve kimyasal enerjiye dönüşebilir. Işık, ışık değirmeni (radyometre) adı verilen bir düzenekle hareket enerjisine dönüştürülür.

*Etkinlik setlerinin yetişkin gözetiminde yapılması önerilmektedir.

*Etkinlik setlerinden ve etkinlik seti malzemelerinden doğabilecek zararlardan BİLİMİX sorumlu değildir.

top
Sepete Eklendi:
Add to cart failed :
Ürün başarıyla istek listesine eklendi!