BİLİMİX | Bilim Fabrikası

Geleceği tasarlamak için yaparak, yaşayarak ve sorgulayarak öğrenelim!

Ülkemizin eğitim kalitesi, dünya ülkeleri sıralamasında 137 ülke arasında 2008’de 77. sıradayken, 2018’de 99. sıraya geriledi.

Türkiye, ilkokuldaki eğitim kalitesine göre 2008 yılında 91. sıradayken, 2018’de ancak 105. sırada yer alabildi.

Kendi dilinde okuduğunu anlama konusunda 70 ülke arasında 50. sırada yer alan ülkemiz, matematikte 49., bilimde ise 52. sırada bulunuyor.

Oysa Türkiye’deki çocuklar ilk 10’da yer alan birçok ülke öğrencisine göre daha çok ödev yapmasına rağmen başarı sıralamasında sonlarda yer alıyor. (Türkiye 4,2 saat, Güney Kore 2,9 saat, Finlandiya’da 2,8 saat)

O zaman ne yapmalıyız?

Çocuklar, doğal bilim insanlarıdır! Meraklı ve her an bir şeyleri keşfetmeye hazırdırlar…

STEM (Science | Technology | Engineering | Mathematics); bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerini birbirinden ayıran geleneksel engelleri ortadan kaldıran, gerçek dünya ve öğrenme deneyimlerine entegre eden disiplinlerarası bir eğitim yaklaşımıdır. STEM, çocukların uygulamalı keşif yapma, eleştirel düşünme, tahmin etme ve problem çözme becerilerini geliştirmeleri için fırsat sunar.

Çocukların içindeki bilim insanı cevherini ortaya çıkarmayı hedefleyen bir bilim fabrikası olma vizyonuyla yola çıkan BİLİMİX, Türkiye’deki eğitim kalitesinin artırılmasına katkıda bulunacak, fen bilimleri müfredatına uygun STEM etkinlik setleri tasarlıyor, üretiyor ve yaygınlaştırıyor.

Çocuklara, meraklarını giderecek ve keşfetme eğilimlerini besleyecek bir öğrenme deneyimi sunmak için, STEM uzmanı olmanız gerekmez. Siz yalnızca yaparak, yaşayarak ve sorgulayarak öğrenmelerine izin verin. Onlar geleceği en iyi şekilde tasarlar!

Unutmayın: İyi eğitimli bir neslin yetişmesi ve hayata kazandırılması, 15 ila 20 yıllık bir sabrı gerektiriyor…

top
Sepete Eklendi:
Add to cart failed :
Ürün başarıyla istek listesine eklendi!